جمع آوری فرش

نرم افزار تخصصی قالیشویی

نرم افزار نقش با سفارشی سازی های نرم افزار حسابداری پارمین ایجاد شد. نرم افزار تخصصی قالیشویی، نیازمند قسمت هایی هست که مخصوص قالیشویی باشد. بخش سفارش گیری مخصوص قالیشویی است. تسویه حساب با راننده هم از نیاز های اساسی قالیشویی است.

نرم افزار قالیشویی اندرویدی

در نرم افزار تخصصی قالیشویی این امکان وجود دارد تا با نرم افزار اندرویدی و نرم افزار ویندوز همسان سازی صورت بگیرد. راننده به راحتی می تواند با به همراه داشتن نرم افزار اندرویدی بر روی گوشی یا پوز اندرویدی در محل فاکتور صادر کند. این نرم افزار قابلیت چاپ فاکتور  در محل را نیز به کمک پرینترهای قابل حمل یا همان پوز اندرویدی نیز فراهم کرده است.

چرا استفاده از پوزهای اندرویدی

قالیشویی ها برای انجام خدمات دریافت و تحویل فرش اغلب نیازمند این هستند تا با چند وسیله فاکتور و منگنه وپوز به خانه مشتریان مراجعه کنند. قالیشو هم که از نرم افزار پوز اندرویدی استفاده میکنند به راحتی میتوانستند درمحل مشتری فاکتور صادر کنند و با پرینتر قابل حمل پرینت بگیرند. اما اکنون با سفارشی سازی نرم فزار و استفاده از یک پوز اندرویدی به راحتی می توان در محل همه کار های بالا را با یک دستگاه انجام داد.

ایجاد لیست جمع آوری و تحویل

از ویژگی های دیگر نرم افزار قالیشویی نقش که مختص قالیشویی ها سفارشی سازه شده است، ایجاد لیست جمع آوری رانندگان است. کافیست تا هر سفارش را به یک راننده تخصیص دهید. لیست سفارشاتی که راننده بایستی جمع آوری کند با انتخاب تاریخ جمع آوری چاپ می شود.  امکان جدیدی که به نرم افزار اضافه شده است شناسایی خودکار راننده برای هر سفارش است.

تخصیص بهترین راننده

شما می توانید با استفاده از دستگاه کالر آیدی شماره های ورودی را شناسایی کنید. شناسایی اینکه هر سفارش برای چه منطقه ای است و در تخصیص راننده پیش فرض به شما کمک می کند.