نرم افزار مدیریت قالیشویی

نرم افزار مدیریت قالیشویی به عنوان یکی از ابزارهای جدید مدیریت، نرم افزارهای یکپارچه حسابداری و کنترل سفارشات است. با کمک این نرم افزارها تمامی فرآیندهای حسابداری به راحتی قابل کنترل است. سفارشات به جزئیات قابل بررسی است. سابقه مشتریان از اولین سفارش قابل رهگیری است.

گزارش مدیریتی

یکی از مهم ترین فاکتورهای موثر در توسعه کسب وکار وضعیت مالی است. شما به عنوان صاحب کسب و کار باید بتوانید گزارش دقیقی از درآمدها، هزینه ها، سود و جریان نقدی داشته باشید. نرم افزار مدیریت قالیشویی باید این قسمت را به راحتی و با دقت در اختیارمدیریت بگذارد. گزارش مدیریتی عموما به صورت خلاصه و با کمک نمودارها و جداول بیشترین تاثیر را در هدایت مدیریت دارد.

تعیین سطوح دسترسی

نرم افزار مدیریت قالیشویی امکان تعریف سطوح مختلف دسترسی را به شما می دهد. شما با تعریف کاربر های مختلف، دسترسی هر یک را به بخش های مختلف باز نمایید. به عنوان مثال، برای سطح گیرنده سفارش می توانید امکان ثبت و ویرایش سفارش را باز کنید. برای سفارش کار امکان رویت سفارش صرفا باز باشد. یا به عنوان مثالی دیگر مجموع سفارشات برای چه افرادی قابل مشاهده باشد. این امکان طبق نظر مدیریت قالیشویی قابلیت تنظیم دارد.

دسترسی از راه دور

یکی از مهم ترین ویژگی های یک نرم افزارهای قالیشویی در دسترس بودن برای مدیریت است. نرم افزار نقش قابلیت اجرا بر روی سیستم های اندرویدی را دارد. این امکان دسترسی به نرم افزار را با گوشی همراه شما میسر می سازد. دیگر نیازی نیست حتما از سیستم مستقر در کارگاه استفاده نمایید. این امکان با سطح دسترسی مختلف می تواند برای گزارش گیری از حساب های مدیریتی توسط مدیر کار را بسیار راحت کند.

نمودار های مدیریتی

اغلب مدیران به گزارش هایی خلاصه نیاز دارند. گزارش های خلاصه کمک به فهم وضعیت موجود و اخذ سریع تصمیم درست می شود. بهترین ابزار های خلاصه گزارشات مدیریتی نمودارها و جداول است. نرم افزار نقش با ارائه یک سرویس تحت وب به شما این امکان را می دهد از هر نقطه ای به گزارشات خود دسترسی داشته باشید.