برنامه حسابداری قالیشویی

شاید لازم نباشد برای انجام کارهای حسابداری یک قالیشویی یک حسابدار استخدام کرد. به عنوان یک جایگزین خوب برای مدیریت حساب های یک قالیشویی نیاز به یک برنامه حسابداری قالیشویی است. این برنامه به شما امکان ثبت حساب ها را می دهد. شما می توانید حساب های جدید را به راحتی تعریف کنید. شما نیاز دارید تا در ماه گزارشات مختلفی برای اداره کسب و کار خود داشته باشید. گزارشات مالی که میزان ورودی ها همچون درآمد و خروجی ها شامل انواع هزینه ها را مشخص نماید.

هزینه ها

برنامه حسابداری قالیشویی باید به شما این امکان را بدهد تا به راحتی هزینه های خود را تفکیک نمایید. به عنوان مثال میزان هزینه حقوق، مواد شستشو، حمل و نقل و… . بعد از تعریف انواع هزینه ها شما امکان ثبت هزینه ها را دارید. برای یک قالیشویی مدیریت هزینه از  مهمترین مواردی است که باید رعایت شود. جمله معروف زیر گویای اهمیت این مساله است.

شما نمی توانید کنترل کنید چیزی را که نتوانید اندازه بگیرید

گزارش گیری این اطلاعات ثبت شده نیز با توجه به وجود فیلتر های مختلف بایستی به راحتی امکان پذیر باشد. به طور مثال در یک بازه زمانی مشخص و یا یک هزینه مشخص مثل حقوق یا هزینه شامپو قابل مشاهده باشد.

درآمد

مهم ترین درآمد یک قالیشویی از خدمات شستشو و حمل و نقل است. یک برنامه حسابداری قالیشویی باید بتواند به راحتی این درآمدها را ازهم تفکیک کند. این امکان که چقدر از دریافتی بایت شستشو بوده است و چقدر کرایه بوده است. این ویژگی شما را قادر می سازد تا اگر بخش حمل و نقل را به تعدادی راننده به طور جداگانه سپردید به راحتی و با خیال راحت کرایه ها را تفکیک شده ببینید. اگر راننده برای قالیشویی کار کنند به راحتی با کمک ویژگی تسویه حساب راننده، امکان تسویه نمودن با راننده وجود دارد.

شما به راحتی میتوانید تمام ورودی های خود را کنترل کنید. به راحتی ببینید از هر یک از ورودی های نقد و کارتخوان چه مقدار هر راننده دریافت کرده است. مقدار تخفیف را مشاهده نمایید.